Polku: » Pellava-aineisia artikkeleita

Takaisin

Öljypellavan uusi aika
Hyvä rasvahappokoostumus, runsaskuituisuus ja kasvilignaanit ovat öljypellavan ominaisuuksia, joita suomalaiset voisivat ruokavaliossaan aikaisempaa enemmänkin hyödyntää.
Öljypellavayhdistys aloitti keväällä 2009 Pellava tutuksi -hankkeen Maa- ja metsätalousministeriön menekinedistämisrahoituksella. Teemalla Hyvinvointia Pellavasta - nimellä hanketta on toteutettu edelleen 2010-2011 ja nyt helmikuussa 2012 hanke päättyi. Hankkeiden monipuolisuutta on lisännyt mahdollisuus koota samanaikaisesti yhteen öljypellavan viljelyyn liittyvää tietoa viljelyoppaaksi ja laatia selvityksiä ajankohtaisista kysymyksistä. Hankkeiden tärkeintä antia on ollut öljypellavasektorin voimien yhdistäminen pitkäjänteisen rahoitusavustuksen avulla.
Viestinnän kärkinä ovat olleet öljypellavan hyvät ravitsemukselliset ominaisuudet, monipuolisuus ja helppokäyttöisyys sekä ekologisuus. Hankkeiden alussa pellava miellettiin lähinnä pellavakankaaksi tai pellavaöljymaaliksi, mutta tänään öljypellava tiedostetaan hyvin erinomaisena kasviöljynä muiden joukossa, hyvänä vähähiilihydraattisena kuidun lähteenä sekä potentiaalisena viljelykasvina.

Tammikuussa toteutetussa kuluttajatutkimuksessa todettiin, että öljypellava tunnetaan edelleen parhaiten perinteisistä myönteisistä vaikutuksista vatsan toimintaan sekä kuitujen hyvänä lähteenä. Kuluttajien asenteet muuttuvat hitaasti, mutta terveydestään kiinnostuneiden koulutettujen ihmisten sekä keski-ikäisten ja iäkkäiden naisten ryhmässä oli noussut tietoisuus pellavansiemenistä sellaisenaan ja öljypellavaöljystä hyvien rasvahappojen lähteenä.

Hankkeen kuluttajatutkimuksen taustakysymyksenä kysyttiin, mitä kuluttajat tekevät terveellisen ravitsemuksen takaamiseksi. Tulosten mukaan vähärasvaisten tuotteiden käyttö on vähentynyt merkittävästi vuodesta 2009, jolloin 65 % kuluttajista ilmoitti valitsevansa vähärasvaisia tuotteita ja 2012 vastaava luku oli vain 37 %. Samaan aikaan nopeasti imeytyvien hiilihydraattien välttäminen oli noussut selvästi eli 2009 14 % kuluttajista ilmoitti välttävänsä nopeasti imeytyviä hiilihydraatteja ja 2012 tutkimuksessa vastaava luku oli 22 %. Myös vähäsokeristen tuotteiden käyttö oli pudonnut neljänneksen eli 41 prosentista 31 prosenttiin. Väite ?käytän runsaasti kasviksia ja täysjyväviljaa oli suosituin ja 51 % vastaajista vastasi tähän myöntävästi (2009 63 %). Tutkimus toistettiin näiden kysymysten osalta samansisältöisenä 2009, 1/2010, 12/2010 ja 2012 ja muutostrendi oli näiden muuttujien osalta kaikissa tutkimuksissa samansuuntainen. Öljypellavan käyttö ruokavaliossa toimii hyvin kaikkien edellä mainittujen terveellisten valintojen kanssa ja öljypellavan uusi tuleminen näyttääkin nyt valoisalta.
21.03.12